Ångbåten 200 år

I år är det 200 år sedan de första turerna med ångbåt enligt tidtabell genomfördes i Sverige. 
I augusti 1818 inleddes trafiken mellan Stockholm och Drottningholm. Detta 200-årsjubileum firas genom en stor ångbåtskortege till Drottningholm söndagen den 26 augusti.

Genom ångtekniken fanns för första gången i människans historia en kraftkälla som fungerade oberoende av vind eller strömmande vatten, för industri och transporter. Utvecklingen av ångtekniken tog sin början under 1700-talet och i Sverige inleddes reguljärtrafik med ångbåt sommaren 1818. Under 200 år har ångbåten gått från att vara en teknisk revolution till att bli ett transportmedel för last och passagerare inom Sverige samt till och från utlandet, en avgörande förutsättning för den svenska industrins utveckling. Numera är det en uppskattad sinnebild för vår varmaste och ljusaste årstid; utflykter under sommaren. Ångbåten minner också, nu och i framtiden om en spännande teknik som är en del av vårt kulturarv.

Tack vare den brittiske ingenjören Samuel Owen sattes den 2 augusti 1818 den första hjulångaren i trafik Riddarholmen-Drottningholm. Owen kallade fartyget helt enkelt ”mitt ångmaskinsfartyg”, senare fick ångbåten namnet ”Amphitrite”. Utvecklingen tog fart och redan under 1820-talet fanns det ångbåtstrafik mellan Stockholm och nästan alla mälarstäder och genom den nya Södertälje kanal till städer längs kusten söderut.    

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *