Kortenslund i novemberljus

“Linnéa koloniträdgårdsförening  är en koloniträdgårdsförening med stugor och finns i Bromma. Ibland benämns området Kortenslund, som var namnet på det gamla torp, som en gång låg här. År 1917 bildades den förening vid nuvarande Brommaplan som år 1921 ombildades till Linnéa koloniträdgårdsförening. I samband med att Drottningholmsvägen och spårvägen (senare tunnelbanan) anlades fick koloniområdet flyttas. Det skedde 1939–1940. De flesta stugor härrör från denna flytt och är alltså från 1920-talet eller äldre. Vår förening består av 213 stugor. ” Citat från hemsidan.

Länk till denna och till bilder i större format längst ned på sidan.

Länk till bilder i större format

https://www.dropbox.com/sh/dwltwf8yg6kvch7/AADVEtNuahXIE1s3v50bTlW1a?dl=0

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *